2011年9月30日星期五

MISI SEKOLAH


Kami warga SJKC CHUNG CHING, RAUB berikhtiari untuk merealisasikan Visi. Maka dengan ini, kami akan mempastikan :
·         Semua pelajar mendapat didikan dan bimbingan sahsiah yang terbaik.
·         Pendidikan yang adil dan saksama kepada semua.
·         Menggalakkan perkembangan individu berdasarkan JERI.
·         Melahirkan generasi berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia selari  dengan wawasan 2020.

没有评论:

发表评论