2011年9月30日星期五

MATLAMAT SEKOLAH

·         Memberi pendidikan yang sempurna kepada setiap orang murid dari segala aspek fizikal, mental, keharmonian, moral dan disiplin.
·         Membina sikap optimis pada setiap murid bahawa dirinya mempunyai keupayaan ke arah mencapai mutu pembelajaran yang lebih tinggi dari semasa ke semasa.
·         Memperbaiki dan meninggikan lagi taraf pengajaran dan pembelajaran.
·         Memperbaiki dan meningkatkan lagi mutu pencapaian kelulusan dalam peperiksaan.
·         Memastikan tatasusila pengurusan diletakkan pada tahap yang paling tinggi.

没有评论:

发表评论